Graduation
ELT Department
Campus
Orientation
International Projects

1. Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Ü. Ufuk BALAMAN'ın yürütücüsü olduğu "Digitizing Pedagogical Task Design For Interactional Competence" adlı uluslararası proje "Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE)" kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.