Mezuniyet
Beytepe Kampüs
Bölümümüz
Oryantasyon
Misyon ve Vizyon

Vizyon

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalının vizyonunu çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen öğretmenler ve bilim insanları yetiştirmek oluşturmaktadır.

Misyon

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalının  misyonu, İngiliz Dili Eğitimi alanında çağdaş yöntem ve görüşler ışığında ülkemizin İngilizce öğretimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek ve bu dilin eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek ileri düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektir.